Deze website wordt u aangeboden door Health Invest.

Al het tekstmateriaal en de beelden gebruikt op deze site zijn onderhevig aan copyright en kunnen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Health Invest.

Health Invest betracht een correcte en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft terzake geen enkele garantie met betrekking tot nauwkeurigheid en volledigheid.

Health Invest wijst formeel alle aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of nalatigheden die deze site zou bevatten en aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor (vermeende) schade voortvloeiend uit het reageren op de geboden informatie op deze website.