Zorgvuldig in samenspraak komend tot het eindproduct. Projecten mogen dan voor Health Invest verschillend van aard en inhoud zijn. De filosofie achter het ontwikkelen blijft altijd hetzelfde.

Health Invest NV is een in Antwerpen gevestigde onderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen van hoogwaardige woningcomplexen en vrijetijdscentra. Het bedrijf is in 2008 gesticht door Olivier Beherman  voor de verwezenlijking van projecten in België, Nederland en Zwitserland.

Health Invest stelt zich ten doel projecten te realiseren van hoge bouwkundig en architectonische kwaliteit die bovendien een grote meerwaarde hebben voor de omgeving waarin ze worden gerealiseerd. Tijdens het traject van idee tot aflevering wordt gewerkt vanuit een totaalvisie, waarbij de interactie tussen opdrachtgevers, architecten, aannemers en openbare besturen centraal staat. Deze geïntegreerde  procesaanpak van Health Invest  resulteert in een optimale projectflow en hoogwaardige eindresultaten.

Projectontwikkelaar Health Invest werkt samen met gerenommeerde en betrouwbare partners, die elk hun eigen expertise meebrengen. Zowel financieel-, commercieel als bouwkundig. Naast de traditionele residentiële markt richt Health Invest zich ook nadrukkelijk op de nichemarkt van stadsherwaardering – of stadsvernieuwingsprojecten met  een gecombineerde  woon-, commerciële-  en vrijetijdsinvulling. Health Invest zoekt dan vooral projecten die de stedelijke omgeving nieuwe leefbaarheidimpulsen moeten geven en die bovendien nieuwe culturele of maatschappelijke ontwikkelingen (opnieuw) mogelijk maken.