Tweede fase Zuidpoort

Projectontwikkelaar Olivier Beherman van Health Invest heeft een plan ingediend bij de gemeente Terneuzen voor de ontwikkeling van de tweede fase van de noordelijke Koegorspolder. Beherman wil oostelijk van het wintersportcentrum Skidôme een voorziening voor grootschalige detailhandel bouwen met een oppervlak van 9750 vierkante meter. Naast het complex zijn ettelijke honderden parkeerplaatsen voorzien. Met de bouw van het detailhandelscentrum is een bedrag gemoeid van circa 6,5 miljoen euro. Beherman is nu reeds verzekerd van een afnemer. Met name is er interesse in de markt om in de nieuwe voorziening een tuincentrum te realiseren.

Beherman, ontwikkelaar en eigenaar van het wintersportcentrum Skidôme, had het plan vorig jaar reeds bestekgereed, maar moest wachten met het indienen ervan, omdat hij eerst de exploitatie van het wintersportcentrum in handen van een nieuwe ondernemer wilde geven. Dat lukte, in oktober 2012 nam de Rucphense ondernemer Nicky Broos de exploitatie van de skihal op zich, die met enthousiasme begon met het heroveren van de wintersportmarkt aan weerszijden van de grens.

De ontwikkelaar beseft dat op de gronden die hij in de Koegorpolder bezit nog een agarische bestemming rust en dat voor het wijzigen daarvan nog een hele weg te bewandelen valt. “Ontwikkelingen staan echter, ook in Terneuzen, niet stil. Aan de nieuwe wegenstructuur nodig in verband met de aanleg van de Sluiskiltunnel wordt hard gewerkt. Binnen afzienbare tijd is de Koegorspolder het hart van Zeeuws-Vlaanderen met verbindingen die leiden naar Vlaanderen en Midden-Zeeland. Het gebied rond de skihal is dan verworden tot de stedelijke randzone van Terneuzen en dat biedt kansen. Die onbenut laten zou, ook in de optiek van de gemeente Terneuzen, zeer onverstandig zijn”, benadrukt Beherman.

Overigens staat de Belgische ontwikkelaar daarin niet alleen. Ook AVV Beheer Terneuzen bv, die in de Koegorspolder ruim vijf hectare gronden bezit (voorheen van AM Wonen) vindt dat de gemeente Terneuzen op korte termijn keuzes dient te maken voor de ontwikkeling van de stedelijke randzone. Tot op heden wenst de gemeente Terneuzen alleen grootschalige detailhandel toe te staan in het plangebied Kennedy-West. De gemeente praat al jaren met ontwikkelaars Lafome en bouwbedrijf Van der Poel over de ontwikkeling van dat gebied, maar concrete plannen zijn tot op heden niet gepresenteerd.

Volgens Beherman is de ontwikkeling van Kennedy-West ook geen haalbare kaart en is in de markt hoegenaamd geen belangstelling voor dat plan. “Voor de Koegorspolder is de belangstelling er – ondanks alle tegenslagen die we hebben mogen meemaken – nog wel. Terneuzen zal knopen moeten doorhakken. Met het indienen van ons plan voor de tweede fase – waar zich overigens al BAM Utiliteitsbouw voor heeft aangediend – hopen we de gemeente ervan te kunnen doorgronden dat de ontwikkelingspotentie van Terneuzen aan de zuidrand van de stad ligt. Terneuzen – en niet de provincie Zeeland – zal keuzes moeten maken”, aldus Beherman.