Aanleg Ragheno-wijk sleutelproject voor Mechelen

Samenwerkingsovereenkomst marktpartijen stimulans ontwikkeling stadswijk
Aanleg Ragheno-wijk sleutelproject voor Mechelen

Unknown

Kort voor de jaarwisseling hebben AG REAL ESTATE DEVELOPMENT en VOORUITZICHT een overeenkomst bereikt voor de overname van de gronden van de NV Park Ragheno in Mechelen. De NV Park Ragheno is momenteel in handen van de familie Beherman en heeft ongeveer 11 hectare grond in eigendom die onderdeel uitmaken van de het stedelijk ontwikkelingsgebied ‘Ragheno’ waar momenteel al – onder meer -de hoofdzetels van het Rode Kruis, Kluwer, de modegroep FNG en een regionale zetel van De Lijn gevestigd zijn.

Mechelen koestert al ettelijke jaren de ambitie om de Ragheno-site te laten uitgroeien tot dé stadswijk van de toekomst. Met nadrukkelijk aandacht voor duurzame mobiliteit en bouwen, met een gezonde mix tussen wonen, werken, recreëren en groen en met dense, maar leefbare wijken die innovatief omgaan met bouwvormen en openbare ruimte.
Daarom kiest de stad Mechelen voor harmonieuze verweving van diverse woonvormen, ruimte voor kleine en grote bedrijven en multifunctionele ruimtes. De ambities zijn inmiddels verwoord in een ontwerp Masterplan, dat reeds bestuurlijke goedkeuring heeft gekregen.

top

Dit Masterplan voorziet in de realisatie van ongeveer 2500 woonéénheden, kantoren en aanvullende stedelijke functies zoals scholen, een groot recreatief park en gemeenschapsvoorzieningen. Onlangs diende het biotechnologiebedrijf Galapagos op deze site ter hoogte van het toekomstige nieuwe station een aanvraag tot omgevingsvergunning in voor haar hoofdkwartier. Een aanvraag die meteen gold als startsein van dit grootschalig stadsproject dat van groot strategisch belang is voor de Stad Mechelen. Mechelen zal nu voor de Ragheno-site een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opmaken op basis van het ontwerp Masterplan.

Succesvolle samenwerking

Met de overname van de gronden van de NV Park Ragheno verwerven AG REAL ESTATE DEVELOPMENT en VOORUITZICHT meteen ook meer dan één derde van het ontwikkelingspotentieel en bekomen zij samen met de twee andere grote eigenaars MGRE en NMBS een sleutelpositie in de ontwikkeling van de Ragheno-site. Hiermee zetten beide bedrijven hun recente succesvolle samenwerking op het Regattaproject in Antwerpen voort.

Expertise

Contractueel is in de overeenkomst tussen de drie marktpartijen uitdrukkelijk voorzien dat Olivier Beherman/Healt Invest betrokken blijft bij de gesprekken, de ontwikkeling en het overleg met de betrokken actoren. De drie betrokken partijen hebben elk een rol en blijven haar taken uitoefenen na de opeenvolgende overdrachten.