Station Namen

Namen is de hoofdstad van Wallonië en de zetel van de Waalse instellingen. Er bestaan plannen om Namen te herinrichten op een dusdanige wijze dat dit de status van de stad recht doet. Het station en naaste omgeving, het knooppunt van de verbindingen met de buitenwereld, vervult in die herinrichting een sleutelrol.

In de architectuur komt dit tot uiting in het aanwenden van een moderne vormgeving, hedendaagse materialen en een zuivere compositie.De voorgestelde architectuur verleent het station de uitstraling die zijn sociale rol vereist en maakt er een echt centraal oriënteringspunt in de stad van. Het uitgangspunt van de integratie van het gebouw in de stedelijke ontwikkeling van de stationsbuurt, is deze van de architecturale antithese.

Deze tegenstelling van architecturale uitdrukkingsvorm (het station in klassieke stijl, het MET-gebouw en het platform in moderne stijl) is een waarborg voor een positieve herijking van de stedelijke kwaliteit. Het station van Leuven bevestigt dit standpunt: het contrast tussen het oude stationsgebouw en de nieuwe overdekking van de perrons is daar een goed voorbeeld van.

Het algemeen stadsbeeld wordt geëerbiedigd door “metaalgolven” die de bestaande morfologie, de vormgeving, verderzetten. Deze golven verwijzen naar het archetype van het station namelijk het glazen gewelf en het koepelgewelf.