Les Rives Montoises

Het woningsproject “LES RIVES MONTOISES” wordt gerealiseerd in het gebied genaamd “Les Grands Prés”, iets zuidwestelijk van Bergen (Mons). Het plangebied is volledig door bosschages omgeven en goed bereikbaar via een dwarsstraat van de N6, de voornaamste verbinding van Bergen met zijn zuidelijk hinterland. Het project beantwoordt de vraag naar sociale – maar toch aantrekkelijke en betaalbare woningen- langs de grote toegangswegen naar Bergen. Het complex omvat appartementen die aan een breed publiek worden aangeboden.

Het project strekt zich uit over ruim anderhalve hectare en biedt appartementen aan met 1, 2 en 3 slaapkamers, die allemaal beantwoorden aan de vereiste sociale normen. De bewoonbare oppervlakte van de appartementen zal zo groot mogelijk uitvallen, doordat de ruimtes voor de gemeenschappelijke voorzieningen als trappen en gangen zo klein mogelijk worden gehouden. De verscheidenheid in de keuze van de appartementen leidt tot een sociaal-culturele verrijking, omdat elke familie -met of zonder kinderen- in de nieuwe woonwijk, die aanluit op bestaande stedelijke bebouwing, terecht kan.

Bijzonder aandacht bij de inrichting van “LES RIVES MONTOISES” gaat uit naar de publieke groene ruimtes, die de bewoners een gevoel van veiligheid en zekerheid geven en bijdragen aan een sociale controle, onontbeerlijk voor de levenskwaliteit van de wijkbewoners. Bomen en bosschages die voor de bouw moeten wijken, worden opnieuw in de publieke groene ruimten ingeplant.

De infrastructuur is optimaal uitgewerkt voor alle verkeersdeelnemers: voetgangers, fietsers en automobilisten. De Rue du Curoir verbindt de wegen van het project met bestaande infrastructuur. Om de levensruimte in de woonwijk te optimaliseren wordt het wegennet ter plaatse tot het minimum beperkt, zonder dat daarbij de bereikbaarheid ( ook vooral voor politie, ambulance en brandweer) niet in het geding is. Dankzij de ondergrondse parking is de woonwijk gevrijwaard van visuele hinder van voertuigen, wat het wooncomfort ten goede komt.

Status: Afgerond

Architect : DDR Architects, (ex EBARchitects)

Aannemer: Delzelle

Status: Met de bouw werd najaar 2011 begonnen.

Bestemming: 112 residentiële appartementen.

logo health invest

Industrieweg 3
2880 Bornem
BELGIUM
T. +32 (0)3 890 9111