Beherman Groep/ Health Invest speelt leidende rol in revitalisering Ragheno-park

door Olivier Beherman

Roemrijk gebied moet nieuw centrum van Mechelen worden. De stad Mechelen is één van de snelste groeipolen in België. De voorbije 10 jaar nam het inwoneraantal met ruim 9000 toe tot 86.000 zielen nu en van een stagnatie is nog geen sprake. De stad, gelegen tussen Antwerpen en Brussel, trekt nieuwe inwoners uit beide grootsteden, maar ook van het omliggende platteland. Dat betekent dat het stadsbestuur nadrukkelijk zoekt naar initiatieven om de instroom van mensen te kunnen opvangen.

Nieuwe woonwijken, nieuwe infrastructurele verbindingen en werken – zoals het nieuwe station – en nieuwe bedrijvigheid. Het huidige NMBS-station van Mechelen dateert uit de jaren ’50 en is volkomen uit de tijd. De plannen voor de nieuwbouw vergden veel tijd, maar uiteindelijk werd najaar 2016 het sein voor de nieuwbouw (die 100 miljoen euro gaat kosten) toch op groen gezet. Dat moest ook wel, omdat de Belgische Spoorwegen ook in en rond Mechelen het spoorwegennet wil gaan aanpakken met de tangent, de spoorwegbypass en een directe verbinding met luchthaven Zaventem. De nieuwbouw van het station dient tevens te werken als een vliegwiel voor de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk ten zuiden van het station waar ooit de Ragheno-fabrieken stonden.

NMBS-sation

Deze nieuwe wijk op de plek waar ooit het hart lag van het vroeg-industriële België (met wapendepots, gieterijen, meubelmakerijen en de eerste fabriek voor treinen en wagons) moet binnen enkele jaren het nieuwe centrum worden van het 21-eeuwste Mechelen. De strategische uitbouw van de stationsomgeving is één van de krachtlijnen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Mechelen en het is het meest ingrijpende stadsontwikkelingsproject van de stad voor de komende decennia.

Private partijen

De stad Mechelen voert het project uit met een aantal private partnerpartijen. De Beherman Groep is daar één van. De groep is eigenaar van ruim elf hectare grond in het plangebied, dat de naam Ragheno-park draagt. Met de invulling van het park is inmiddels een start gemaakt. Het Vlaamse Rode Kruis vestigde zich in het projectgebied met een nieuw hoofdkwartier dat voorjaar 2016 officieel in gebruik werd genomen. Sindsdien heeft de groep verschillende kantoorprojecten voor het gebied ontwikkeld, die evenwel nog niet zijn gerealiseerd.

Health Invest, het ontwikkelingsbedrijf dat in Mechelen opereert voor de Beherman Groep, zal naar alle waarschijnlijkheid wel de eerste ontwikkelaar zijn die in het Ragheno-parkgebied voor particulieren gaat bouwen. In totaal zullen 42 appartementen verrijzen op een perceel op de hoek van de Hanswijkvaart en de Motstraat.

De appartementen, waarvan een groot aantal met uitzicht op het water van de vaart, worden gebouwd in drie blokken en krijgen een woonoppervlak van zo’n 100 vierkante meter en maken onderdeel uit van een groter complex waarin ook nog ruimte voorzien is voor kantoren en detailhandelsfuncties, alsmede mogelijk een parking.

oude assemblagefabriek van Peugeot
 
 

Peugeot

Ook heeft de groep besloten om het zuidelijke deel van het oude Ragheno-complex, de voormalige assemblagefabriek van Peugeot die van 1954 tot 1979 als zodanig dienst deed, helemaal aan de andere kant van het plangebied, volledig in oude luister te herstellen. Het metselwerk wordt volledig gereinigd, de daken worden bedekt met nieuwe blauwe polycarbonaat-platen en het geheel wordt ingekaderd met een oranjemetalen lijst aan voor-en achterzijde. Op deze manier wordt een laatste deel van het ooit zo roemrijke gebied gerevitaliseerd.