Health Invest wil Koninklijk Atheneum Jemappes te Mons (Bergen) veranderen in groen woonhof

door Olivier Beherman

De Antwerpse projectontwikkelaar Health Invest is in de race voor de verwerving van een perceel grond in het centrum van Jemappes, niet ver van Bergen. Het gaat hierbij om het terrein van het voormalig Koninklijk Atheneum van Jemappes in Mons, een scholingsinstituut waar eertijds heel wat mensen hun opleiding hebben genoten, maar dat nu al jaren leeg staat.

Het is de bedoeling dat de oude schoolgebouwen worden gesloopt en dat het grootste deel van het perceel voor herbebouwing in aanmerking komt. In totaal gaat het om een oppervlak van bijna 8000 vierkante meter. Aan de herbebouwing zijn wel enkele strikte voorwaarden verbonden. Zo mogen de oude bomen op het perceel niet worden gerooid, omdat zij van grote natuurlijke waarde zijn. Feitelijk moeten de bomen worden ingepast in het bouwplan. Enerzijds is dat een belasting, anderzijds weer een voordeel, omdat het openbaar groen in de nieuwe wijk onmiddellijk een volwassen karakter heeft en van waarde is.

Rekening houdend met het aanwezige groen, de benodigde toeritten en bestratingen, alsmede parkeervoorzieningen biedt het perceel ruimte aan zo’n 61 appartementen met één, twee of meer slaapkamers en verschillende garages. De bebouwing zal in de vorm van een hof gebouwd worden, met veel publiek groen. Binnen afzienbare tijd wordt bekend of Health Invest verder kan met het project in Jemappes.”

project-jemappes-mons-02project-jemappes-mons-01