Renovatie hallen-complex naast KMO-park De Motte

Nieuwe impuls voor bedrijvigheid Mechelen

Renovatie hallen-complex naast KMO-park De Motte

Projectontwikkelaar Heath Invest van directeur Olivier Beherman heeft bij de gemeente Mechelen een vergunning aangevraagd voor een ingrijpende renovatie van een aantal fabriekshallenop het Ragheno-terrein in Mechelen. Het gaat hier om een vrijwel complete vernieuwbouw van de fabriekshallen die aansluiten op de oude Ragheno-hal waarin nog tot 1975 Peugeots werden gemaakt.

Het complex, tegenover het nieuwe KMO-complex De Motte, heeft nog aparte naam, maar zal die binnenkort wel krijgen. De vernieuwbouw betreft verschillende ruimten met een totaaloppervlak van 2500 m². Het betreft geen aanvulling, maar wel een verderzetting van het renovatieproces van de lokale KMO zone.

Het bestaande gebouw wordt zoveel mogelijk teruggebracht naar zijn oorspronkelijke verschijning: de later toegevoegde bekledingen worden verwijderd; de bakstenen wanden worden hersteld. Het sheddak wordt vervangen en doorgetrokken over de volledige lengte van het bestaande gebouw. Om te beantwoorden aan de hedendaagse noden wordt het gebouw opgedeeld in verschillende entiteiten en voorzien van nieuwe poorten, geïntegreerd in de bestaande geleding van de gevels.

De werken zullen worden uitgevoerd door Vulsteke Industriebouw uit Kortemark, die eerder samen met de Beherman Groep en DGI KMO-park De Motte met 14 nieuwe bedrijfseenheden naast het hallencomplex realiseerde. Olivier Beherman hoopt dat op korte termijn met de renovatiewerken kan worden gestart. Naderhand zal de grote Peugeothal in samenwerking met de publiek actoren worden aangepakt.


“Bel M” nieuwe uitdaging voor ontwikkeling Ragheno-terrein

“Bel M” nieuwe uitdaging voor ontwikkeling Ragheno-terrein

Mechelen het nieuwe centrum van België

Elke ochtend en avond weerklinkt op de Vlaamse en Franstalige radiozenders de dagelijkse litanie van de verkeersopstoppingen. Files op de Brusselse en Antwerpse ring, vertraagd verkeer op de N16 en de N21, hinder op de E40 bij Gent en op de E313 bij Hasselt. Eén naam valt zelden in de dagelijkse opsommingen: Mechelen. Een zegen voor de Mechelaars, maar ook voor de stad zelf. Mechelen kan zich niet alleen aanprijzen als een aangename stad vol charme, maar ook als centraal gelegen en vlot bereikbaar via de weg.

Het stadsbestuur ijvert al geruime tijd om de nu al uitstekende ligging en bereikbaarheid van Mechelen nog verder te optimaliseren. En dat werpt zijn vruchten af. Net door die ligging tussen Antwerpen en Brussel raakt Mechelen steeds meer in trek bij bedrijven die lijden onder de verloedering en de verslechterde toegankelijkheid van die grote steden. De toename van de plaatselijke bedrijvigheid vertaalt zich in de groei van het aantal inwoners. De voorbije tien jaar nam het inwoners van Mechelen dan ook met ruim 7000 zielen toe, tot een bevolking van bijna 84.000 inwoners. Er wonen meer mensen in een straal van 25 km rondom de Grote Markt van Mechelen dan in dezelfde straal rondom die van Antwerpen en Brussel.

Om dit potentieel van de stad en haar ligging nog beter te benutten, wordt een grootschalig herontwikkelingsplan uitgewerkt. Daarin vormt de stationsomgeving de centrale as. De komende jaren ondergaat de stationsomgeving van Mechelen een echte verjongingskuur. Niet alleen krijgt de stad een nieuw hoofdstation, ook de belendende percelen worden opnieuw ingericht om samen te smelten met het nieuwe hart van de stad.

De strategische uitbouw van de ruime stationsomgeving is één van de krachtlijnen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Mechelen. Het is het meest ingrijpende stadsontwikkelingsproject van de stad Mechelen voor de volgende decennia en zal internationaal een onmiskenbare weerklank krijgen. In het Mechelen van de 21ste eeuw wordt resoluut gekozen voor een Duurzaam Mobiliteitsconcept, een gedurfde architectuur en nieuwe stedenbouwkundige oplossingen voor de stationsbuurt.

Deze keuze wordt geconcretiseerd door de aanleg van een nieuw spoorlijn-tracé (Bypass) en van een ontsluitingsweg voor personen- en vrachtvervoer (Tangent), in de uitbouw van een multimodaal trein- en busstation en in de heraanleg van straten en pleinen in de omgeving van het station, met op termijn een aangepaste verkeerscirculatie. Mechelen Station positioneert zich zoals de belangrijkste draaischijf voor het openbaar vervoer van de stad, het zuiden van de provincie Antwerpen en het noorden van de provincie Vlaams-Brabant, ook voor het busvervoer. Vanuit het station van Mechelen wordt de omliggende regio ontsloten: zowel de stad, de voorstad als de verafgelegen gemeenten. Het is dan ook een halte voor alle stads- en streeklijnen. Het nieuwe station bevindt zich op enkele minuten wandelafstand van het Ragheno Park.

De Tangent en de Bypass maken deel uit van één infrastructuurproject met een hoge stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit. Beide infrastructuren zijn op een geïntegreerde wijze ontworpen. De overlast voor de stad en haar bewoners tijdens de uitvoering van de werken moet minimaal zijn. Het toekomstige stationsgebouw – een ontwerp van Eurostation van de hand van de architecten Salvatore Bono en Brent Turchak – zal op een aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke en toekomstgerichte manier worden ingericht.

Het nieuwe station moet de motor van de herleving van de wijde omgeving worden. Zuidoostelijk van het station zal weldra een gemengde woon- en werkwijk verrijzen, die het middeleeuwse Mechelen de 21ste eeuw zal binnenloodsen. Een wijk, die aantrekkelijk moet zijn om in te wonen of gewoon even te vertoeven, maar vooral ook bedrijven en organisaties moet verwelkomen die elders in België geconfronteerd worden met ruimtelijke beperkingen (afwezigheid van uitbreidingsmogelijkheden), slechte bereikbaarheid en zware financiële lasten (te hoge huren). Allemaal beperkingen die schitteren door hun afwezigheid in de zone van het Ragheno Park.

Met de invulling van een deel van het projectgebied is reeds begonnen. De gecentraliseerde dienst voor bloedtransfusie van het Vlaamse Rode Kruis heeft zich in 2015 in het Ragheno Park gevestigd. Het is het begin van een vernieuwing van de stationsomgeving die het uitzicht van Mechelen zal veranderen en de stad in de nabije toekomst nadrukkelijk op de kaart zal zetten.

Om het nieuwe projectgebied te realiseren heeft de stad Mechelen besloten om een duurzame ontwikkeling, op een economisch rendabele basis, sociaal-maatschappelijk verantwoord en met een minimale ecologische impact op de omgeving te realiseren. Volledig binnen deze essentiële voorwaarden lanceert de Beherman Group nu in dit gebied na “PURE M” zijn tweede project met ambitie, “BEL M”.

Bel M

Het project “Bel M” situeert zich in het stadsgedeelte van het Ragheno Park, dat momenteel het eerst voor ontwikkeling in aanmerking komt. Het bouwperceel bevindt zich net ten zuiden van de Mechelse binnenring, op een steenworp van het Centraal Station Mechelen, gelegen tussen de Bautersemstraat, de Motstraat en de Hanswijkvaart. Aan de westzijde wordt het kavel begrensd door het Kanaal van Leuven naar de Dijle.

In ditzelfde ontwikkelingsgebied verwezenlijkte de Beherman Group vorig jaar het gebouw van de gecentraliseerde dienst voor bloedtransfusie van het Vlaamse Rode Kruis. Ook de kantoorontwikkeling “Pure M”, naar een ontwerp van Jaspers & Eyers wordt in dit plangebied voorzien.

“Bel M” is een plan van de hand van DDR Architects en voorziet in de realisatie van een hedendaags multifunctioneel gebouwencomplex, dat ondermeer zal bestaan uit kantoren, een parkeergarage en appartementen. Het geheel, met zachte belijningen en een aangename kleurstelling, voorziet niet alleen in de behoefte van duurzame en flexibele kantoorruimten, maar biedt ook een oplossing voor het nijpende probleem in het stadsdeel, namelijk het groeiende gebrek aan parkeerruimten. “Bel M“ komt daarenboven ook nog eens tegemoet aan de wens van velen om aan het water, aan de vaart te kunnen wonen.

Zo langzamerhand werkt de helft van de Vlamingen in kantoorgebouwen. De mogelijkheden voor en eisen aan een modern kantoor zijn door maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen in een snel tempo veranderd. Het is evenwel van essentieel belang dat mensen die werken in kantoren zich er ook op hun gemak voelen, dat de werkruimten behaaglijk zijn en mensen tot activisme – op hun vakgebied dan wel – brengen. Met “Bel M” wordt nadrukkelijk aan deze eisen tegemoetgekomen.

Als er de laatste jaren iets veranderd is, dan is het wel de werkplek van de kantoorwerker. Van een gesloten overlegplek voor een grote board-room, van een open overlegplek tot een fikse vergaderzaal, van flexwerk-plekken tot vaste werkplekken voor individuen, voor variabele werkplekken zonder bergruimte tot een werkplek tussen dossierkasten. De architect voelt zich genoodzaakt om binnen en buiten meer en meer te wegen. Ook al, omdat maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid dat van hem vragen. Organisatorische ontwikkelingen betreffen bijvoorbeeld de flexibilisering van productieprocessen en technische ontwikkelingen en creëren daarnaast nieuwe mogelijkheden om op de bovengenoemde ontwikkelingen in te spelen. Werk zal door deze ontwikkelingen steeds minder tijd – en plaats-afhankelijk worden uitgevoerd. Blijft evenwel van belang dat een goede kantoorlocatie zich onderscheiden moet met een goede bereikbaarheid per (brom)fiets, via het openbaar vervoer en per auto.

De locatie “Bel M” onderscheidt zich op bovenstaand gebied zeer zeker. En architectonisch zal het gebouw, dat in feite is opgebouwd uit flexibele kantooreenheden met daarachter een grotendeels in het kantoorpand verscholen parkeergarage met verschillende deklagen. Beide worden aan de zijde van de vaart geflankeerd door een appartementsgebouw waarin het aanbod van verschillende types appartementen, in combinatie met op het gelijkvloers van kleinschalige horeca en/of ruimten voor vrij beroepsuitoefening, wat vervolgens weer in de noodzakelijke diversiteit van een dergelijke grootschalige ontwikkeling resulteert.

Beschrijving architectuur in krachttermen

GEHEEL

Wisselwerking van verschillende architecturale invullingen, als gevolg van verschillende complementaire functies, die samen een boeiende en rijke omgeving vormgeven. In groen en blauw omgeven door een gordel van groen (BPA onbebouwde tuinzone) en water (wadi en kanaal).
Geïntegreerde ‘Motstraat’ typologie ter hoogte van het publieke domein, zodoende wordt een evenwichtig straatbeeld in de Motstraat bereikt.Morfologisch aansluitend op de omliggende bebouwing met een volumetrische groei richting vaart en het hart van het project, namelijk het plein tussen de drie verschillende invullingen. Laatste fase – vervolmaking van het gedeelte ‘westelijke toegang via vaart’ van Ragheno Park.

KANTOREN

Een combinatie en spel tussen ronde hoeken en cirkelvormige uitsparingen en uitsprongen kenmerken de plan-lay-out. Door de afrondingen van de inkompartijen en terrassen op verschillende plaatsen in te plannen, opent de gevel zich op verschillende plaatsen naar de omgeving om enerzijds maximale communicatie (sociale interactie) te verzekeren en anderzijds de leesbaarheid-verstaanbaarheid van de plek in de verf te zetten. De grens tussen binnen en buiten vervaagd en de gevels geven de indruk oneindig door te lopen.

De zachte rondingen, in plaats van harde koude hoeken die alledaagse kantoorgebouwen typeren, geven een continuïteit aan het gebouw. Die vinden hun verbondenheid met het aansluitende kanaal met voorbijvarende boten.

In aanzicht typeren de horizontale schijven het straatbeeld en accentueren het langsmalle terrein. Verticale secundaire elementen tussen de schijven verschalen het gebouw tot een menselijke maat. Wit is fris en neemt door zijn neutraliteit de omgevingskleuren op, hetgeen voor een levendige en krachtige uitstraling van het gebouw zorgt, dit in combinatie met brons-geanodiseerd aluminium om een eigen identiteit van het kantoorvolume te benadrukken. Kantoren zijn ideaal georiënteerd naar Z-W-O ten behoeve van het natuurlijk licht op de werkplek / parking naar Noorden. Terrassen voor lunchbreak-ontspanning, licht te laten penetreren in de volumes en groen ‘binnen’ het kantoor.

PARKEERGARAGE

Verticale in de lengte van hetzelfde perceel georganiseerd en achter kantoren – appartementen met als positief gevolg dat het grotendeels onttrokken wordt aan het straatbeeld. De parking is geen autonome parkeertoren of onderliggende ontoegankelijke ‘sokkel’ die beide de anonimiteit en gebrek aan sociale controle in de hand zouden werken.

Overaanbod parking, slechts 85 + 14 pp voor de nieuwe kantoren – appartementen zijn noodzakelijk, zal de overlast van wild parkeren aanpakken en resulteren in een kwalitatief openbaar domein. Hetgeen voetgangers en fietsers zal vrijwaren van onheil. Spanningsveld tussen structurele diagonale gevelelementen en spiraalvormige flow van de verticale circulatie. Dak-raster met groenelementen ten behoeve van uit het zicht onttrekken van auto’s en ‘asfaltvlakte’, zodat er ‘groen’ en boeiend schouwspel vanuit kantoor – appartementen en aanpalende aangeboden wordt.

APPARTEMENTEN

Duidelijk knooppunt – baken die de verbinding met de vaart en kantoren – parkeergarage maakt. Duidelijke aanwezigheid door middel van gebruik van onrustige verdiepingen dewelke zich van elkaar los ‘wringen’ om enerzijds ‘bloembakken’ te realiseren en zodoende het stedelijk weefsel maximaal van groen te voorzien, en anderzijds een schaduwspel te veroorzaken om het monolithische geheel levendig te maken.

Download de brochure Bel M – Mechelen – Ragheno (PDF)
(juni 2016)

Aanvullende presentatie Bel M


Pure M

Pure M

Olivier Beherman, directeur/eigenaar van Health Invest en lid van de Raad van Bestuur van de Beherman Group, is aangesteld als eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling en verwezenlijking van het project Pure M in Mechelen. Het project voorziet in de bouw van een meerledig kantoorgebouw met ondergrondse parkeergarage in stadsvernieuwingsgebied Raghenopark in het hart van Mechelen. Hieronder meer informatie over de initiatiefnemers, Mechelen en het project Pure M.

Beherman Groep

De Beherman Groep is een Belgische multi-sectorale handelsonderneming die zijn hoofdvestiging heeft in Bornem bij Antwerpen. De groep verwierf door de jaren heen in de Benelux een goede reputatie met de import, verdeling, bouw en assemblage van vrachtwagens en auto’s van in totaal 26 merken. Naast de activiteiten in de automobielsector legde de groep zich toe op andere operationele bezigheden, op het gebied van informaticabeheer en -ontwikkeling, financiële dienstverlening en herverzekeringspolen, evenals residentieel en industrieel vastgoed.

Vooralsnog blijft voor Beherman de automobielsector de core-businesskernactiviteit van de groep. Momenteel is de onderneming verantwoordelijk voor een Mitsubishi netwerk van 58 Mitsubishi dealers en 32 agenten, voor 39 FUSO distributeurs in België en Luxemburg en 84 Saab service- en reparatiecentra in de Benelux en Frankrijk. Daarnaast wil de groep zich nadrukkelijk gaan toeleggen op projectontwikkeling en het beheer van residentieel en zakelijk vastgoed.

In 2012 werd door de Beherman Groep het bedrijf Sustainable Development Mechelen NV (SDM) opgericht. SDM realiseert de gecentraliseerde dienst voor bloedtransfusie van het Vlaamse Rode Kruis op een deel van het Ragheno-Park in Mechelen, naast haar hoofdkwartier.

Voor de 13 hectaren die de Beherman Groep in bezit heeft, wordt de laatste hand gelegd aan een projectplan met residentiële en zakelijke bouwcomponenten, dat borg moet staan voor een duurzame ontwikkeling van het gebied gebaseerd op een gezonde, economische rentabiliteit, een minimale ecologische impact en een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het eerstvolgende kantoorproject dat in het kader van dit grote stedelijke vernieuwingsplan in de markt wordt gezet, krijgt de naam ‘Pure M’ mee.

Mechelen, het nieuwe centrum van België!

Elke ochtend en avond klinkt op de Vlaamse en Waalse radiozenders de litanie van de verkeersopstoppingen. Files op de Brusselse en Antwerpse ring, stilstaand verkeer op de N16 en de N21, hinder op de E40 bij Gent en E313 bij Hasselt. De naam Mechelen valt zelden in de dagelijkse opsommingen. Mooi voor de Mechelaars, maar ook voor het bestuur van de stad. Dat kan Mechelen niet alleen aanprijzen als een charmante stad, maar ook als centraal gelegen en vlot bereikbaar via de weg.

Door zijn centrale ligging is Mechelen ook vlot bereikbaar per trein vanuit zowat alle Belgische en Europese steden. Vanuit Brussel, Leuven en Antwerpen sta je in amper 20 minuten in de stad. De treinstations en het busstation bevinden zich op wandelafstand. De internationale luchthaven Zaventem (Brussels Airport) bevindt zich op 10 minuten met de trein.

Het stadsbestuur ijvert al geruime tijd om de nu al goede ligging en bereikbaarheid van Mechelen nog verder te optimaliseren. En dat werpt zijn vruchten af. Net door die ligging tussen Antwerpen en Brussel raakt Mechelen steeds meer in trek bij bedrijven die lijden onder de verminderde toegankelijkheid van die grootsteden. Meer lokale bedrijvigheid levert opnieuw meer inwoners op. De voorbije tien jaar nam het inwonersaantal van Mechelen dan ook met ruim 7000 zielen toe, tot een bevolking van 83.000 inwoners. Er wonen meer mensen in een straal van 25 km rondom de Grote Markt van Mechelen dan in dezelfde straal rondom die van Antwerpen en Brussel. Om dit potentieel van stad en ligging nog beter te benutten, is een grootschalig herontwikkelingsplan bedacht. Daarin staat de stationsomgeving centraal.

De komende jaren gaat de stationsomgeving van Mechelen volledig op de schop. Niet alleen krijgt de stad een nieuw hoofdstation, ook worden de belendende percelen opnieuw ingericht. Zij zullen deel uitmaken van het nieuwe hart van de stad.

De Beherman Groep is een belangrijke partij in het stedelijk vernieuwingsproject. De groep is eigenaar van ruim dertien hectare grond in het plangebied, dat de naam “Ragheno-Park” draagt. De groep heeft recentelijk succesvolle onderhandelingen met de bevoegde overheden gevoerd over de sanering van een deel van het terrein, dat historisch vervuild is en waarvoor een Brownfieldconvenant is bekomen. Met de invulling van een deel van het projectgebied is inmiddels een aanvang gemaakt. De gecentraliseerde dienst voor bloedtransfusie van het Vlaamse Rode Kruis, dat op dit moment in aanbouw is en in de loop van dit jaar wordt opgeleverd, vestigt zich in het Ragheno-park. Het is het begin van een vernieuwing van de stationsomgeving die Mechelen in de nabije toekomst niet alleen in beweging, maar ook nog eens nadrukkelijk op de kaart zal zetten.

De strategische uitbouw van de ruime stationsomgeving is één van de krachtlijnen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Mechelen. Het is het meest ingrijpende stadsontwikkelingsproject van de stad Mechelen voor de volgende decennia en het heeft een duidelijke internationale uitstraling. In het Mechelen van de 21e eeuw aan het Spoor wordt resoluut gekozen voor een duurzaam mobiliteitsconcept, een gedurfde architectuur en nieuwe stedenbouwkundige oplossingen. Dat resulteert in de aanleg van een nieuw spoorlijntracé (Bypass) en van een noodzakelijke ontsluitingsweg voor personen- en vrachtvervoer (Tangent), in de uitbouw van een multimodaal trein- en busstation en in de heraanleg van straten en pleinen in de omgeving van het station, met een aangepaste verkeerscirculatie tot gevolg. De aanleg van de Bypass is dringend nodig om een snelheidsverhoging van 100 km/u naar 160 km/u mogelijk te maken voor doorgaande internationale treinen ter hoogte van het station Mechelen, zodat een capaciteitsverhoging van het station Mechelen kan worden geraliseerd in het kader van o.a. het Diabolo- project en het GEN- project.
Mechelen Station is het belangrijkste openbaar vervoersknooppunt van Mechelen, het zuiden van de provincie Antwerpen en het noorden van de provincie Vlaams-Brabant, ook voor het busvervoer. Vanuit het station van Mechelen wordt de omliggende regio ontsloten: zowel de stad, de voorstad als de verder gelegen gemeenten. Het is dan ook een halte voor alle stads- en streeklijnen. Het nieuwe station zal zich op 7 minuten wandelafstand bevinden van het Ragheno-Park.

De Tangent en de Bypass maken deel uit van één infrastructuurproject met een hoge stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit. Beide infrastructuren zijn op een geïntegreerde wijze ontworpen. De overlast voor de stad en haar bewoners/gebruikers tijdens de uitvoering van de werken moet minimaal zijn. De functie van het stationsgebouw – een ontwerp van Eurostation met als architecten Salvatore Bono en Brent Turchak – wordt op een toekomstgerichte en gebruiksvriendelijke manier ingericht.

Het nieuwe station moet de motor van de regeneratie van de wijde omgeving worden. Zuid-oostelijk van het station zal een gemengde woon-en werkwijk verrijzen die de 21e eeuw naar het middeleeuwse Mechelen moet brengen. Een wijk, die aantrekkelijk moet zijn om in te wonen, maar vooral ook ruimte moet bieden aan bedrijven en organisaties die elders in België geconfronteerd worden met ruimtelijke beperkingen (geen uitbreidingsmogelijkheden), slechte bereikbaarheid en financiële besognes (te hoge huren). Allemaal beperkingen die niet bestaan in het Raghenopark-gebied, dat de Beherman Groep met enkele partners gaat ontwikkelen.

Om het nieuwe projectgebied te realiseren heeft de Beherman Groep sinds 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ervaren Eurostation-team en de Groep De Paepe. Het betreft een duurzame ontwikkeling, op een economisch rendabele basis, sociaal-maatschappelijk verantwoord en met een minimale ecologische impact op de omgeving. Volledig binnen die randvoorwaarden lanceert de Beherman Groep nu in dit gebied het eerste grote project dat de naam “Pure M” heeft meegekregen.

“Pure M” is de ambitieuze voortrekker van de verdere ontwikkeling van het Ragheno-park

Het project “Pure M” situeert zich in het nieuw te ontwikkelen stadsgedeelte van het “Ragheno-Park”, dat zich net ten zuiden van de Mechelse ring bevindt op een steenworp van het Centraal Station Mechelen.In het ontwikkelingsgebied realiseerde SDM (Sustainable Development Mechelen), waarvan de Groep Beherman 50 % aandeelhouder is, eerder al eigenhandig de verwezenlijking van het nieuwe hoofdkantoor van het Rode Kruis Vlaanderen. Verwacht wordt dat dit complex nog dit jaar wordt opgeleverd.

“Pure M” is een kantoorontwikkeling van 20.000 m² en heeft de ambitie om met een kwaliteitsvolle en hedendaagse architectuur een voortrekkersrol te spelen voor de verdere ontwikkeling van het Ragheno-gebied. “Pure M” werd ontworpen door Jaspers & Eyers Architecten.

Door de inplanting van kantoorfuncties langs de Motstraat zal een buffer ontstaan tussen enerzijds de Motstraat en de bestaande spoorinfrastructuur en anderzijds het achterliggende gebied dat vooral uit wooneenheden zal bestaan. Daar het een belangrijke ontwikkeling betreft, is gekozen om het totaalprogramma onder te brengen in drie verschillende volumes. Dit om de schaal van het project met het achterliggend woongebied op een respectvolle manier te harmoniseren. Eén groot gebouw zou als te massief worden ervaren.

Nu worden rondom een centraal plein drie organische volumes concentrisch geroteerd, waardoor een interessante volumewerking met verrassende doorzichten ontstaat. Het project opent zich naar de Motstraat die in de toekomst een nieuw tracé zal krijgen en daardoor als belangrijke verkeersas in het nieuwe stadsdeel zal fungeren. Door de strategische ligging en de moderne architectuur zal “Pure M” de herkenbaarheid van het nieuwe knooppunt langs de Motstraat niet alleen ondersteunen maar ook versterken. Het zal de poort vormen voor de ontsluiting van het nieuwe stadsdeel, een beeldbepalend gebouw in de Ragheno-buurt.

Het is de bedoeling dat de drie bouwvolumes op een verhoogd maaiveld worden geplaatst. De groene sokkel wordt landschappelijk aangelegd en herbergt de nodige parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Bovendien zal het als groene buffer optreden voor de woningen in het binnengebied. Het centrale binnenplein kan langs drie zijden worden ontsloten. Op deze manier wordt de gehele site toegankelijk voor voetgangers en kan het in de toekomst als alternatieve en kleinschalige looproute worden opgenomen.

De gevels van het project kenmerken zich door elementen die op een continue rationele module rondom het gebouw geplaatst worden. De verticale geleding sluit aan bij de bestaande verticaliteit van het nieuwe gebouw van het Rode Kruis en de schaal van de woningtypologie en versterkt tegelijk de volumewerking van de drie organische volumes. Bovendien zorgen ze samen met horizontale oversteken voor een zonwerend effect.

De compacte volumes bieden een grote flexibiliteit voor de indeling van de kantoorvloer. Een standaardniveau zal ongeveer 1.500 m² omvatten. Zowel landschapsindeling als individuele kantoren of mengvormen kunnen probleemloos ondergebracht worden op één werkvloer. De centrale patio vormt samen met de functionele kern het centraal element van de werkvloer.

Naast het voorzien van natuurlijk licht, vervult de patio tevens een energetische rol. Van binnenuit ontstaat een interessante wisselwerking tussen de verschillende volumes met boeiende doorzichten naar de omgeving toe. Naast een ambitieuze en vooruitstrevende architectuur ambieert “Pure M” ook een hoge standaard op energetisch en ecologisch vlak. Dit kadert in de globale ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel en ondersteunt hiermee ook de wens van de stad Mechelen om hierin een voortrekkersrol te spelen.


Ragheno-park Mechelen

Ragheno-park Mechelen

De komende jaren gaat de stationsomgeving in de stad Mechelen volledig op de schop. Niet alleen krijgt de stad een nieuw hoofdstation, ook worden de belendende percelen om het station opnieuw ingericht en deel gemaakt van het nieuwe hart van de stad. Beherman is een belangrijke partij in het stadsvernieuwingsproject.

De groep is eigenaar van ruim veertien hectare grond in het plangebied, dat de naam Ragheno-park draagt. Momenteel is de groep in onderhandeling met de overheden over de sanering van een deel van het terrein, daar dit historisch vervuild is. Saneren gaat circa zes miljoen euro kosten. Met de invulling van het park is inmiddels een start gemaakt. Het Vlaamse Rode Kruis vestigt zich in het Raghenopark met een nieuw hoofdkwartier dat op dit moment in aanbouw is en in de loop van 2013 wordt opgeleverd. Het is het begin van een vernieuwing van de stationsomgeving die Mechelen in de nabije toekomst niet alleen in beweging maar ook nog eens op de kaart zal zetten.

De strategische uitbouw van de ruime stationsomgevingen is één van de krachtlijnenvan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Mechelen. Het is het meest ingrijpende stadsontwikkelingsproject van de stad Mechelen voor de volgende decennia. Het heeft een internationale uitstraling en zet Mechelen op de kaart. In het Mechelen van de 21e eeuw aan het Spoor wordt resoluut gekozen voor een duurzaam mobiliteitsconcept, een gedurfde architectuur en nieuwe stedenbouwkundige oplossingen. Dat resulteert in de aanleg van een nieuwe spoorlijn (bypass) en van een noodzakelijke ontsluitingsweg voor personen- en vrachtvervoer (tangent), in de uitbouw van een multimodaal trein- en busstation en in de heraanleg van straten en pleinen in de omgeving van het station, met een aangepasteverkeerscirculatie tot gevolg.

De aanleg van de Bypass is nodig en dringend om een snelheidsverhoging van 100 km/u naar 160 km/u mogelijk te maken voor doorgaande internationale treinen ter hoogte van het station Mechelen, om een capaciteitsverhoging van het station Mechelen te realiseren in het kader van o.a. het Diabolo- project en het GEN- project. Mechelen Station is het belangrijkste openbaar vervoersknooppunt van Mechelen, het zuiden van de provincie Antwerpen en het noorden van de provincie Vlaams-Brabant, ook voor het busknooppunt. Vanuit het station van Mechelen wordt de omliggende regio – zowel stad, voorstad als de verder gelegen gemeenten – ontsloten. Het is dan ook een halte voor alle stads- en streeklijnen.

De Tangent en de Bypassmaken deel uit van één infrastructuurproject met een hoge stedenbouwkundige enarchitecturale kwaliteit. Beide infrastructuren moeten op een geïntegreerde wijze wordenontworpen en gerealiseerd. De overlast voor de stad en haar bewoners/gebruikerstijdens de uitvoering van de werken moet minimaal zijn.

De functie van het stationsgebouw – een ontwerp van architect Salvatore Bono – wordt op een toekomstgerichte en gebruiksvriendelijke manier ingericht. Belangrijk voor dit gebouw en de directe omgeving zijn de leesbaarheid, de multifunctionaliteit, de sfeerbeleving, de bereikbaarheid en de integrale toegankelijkheid, met speciale nadruk op de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. Er wordt een ondergronds parkeergebouw met een capaciteit van 2000 wagens aangelegd.

De capaciteit van het busstation moet rekening houden met de ambitie om de verwachte reizigersgroei bij de spoorwegmaatschappij grotendeels op te vangen met bussen. Het busstation moet zodanig worden geconcipieerd dat het op een ruimte- en kostenefficiënte manier het dynamische gegeven van de benodigde capaciteit doorheen de tijd kan opvangen.

Het gebied is strategisch gelegen ten zuiden van de historische kern van de Stad Mechelen en omvat een belangrijk Plangebied met het oog op de stadsontwikkeling van de Stad Mechelen en meer in het bijzonder de stationsbuurt. Dit Plangebied omvat onder meer gronden in eigendom van zowel Park Ragheno, van Euro Immo Star en van MG Real Estate. Met het oog op deze stadsontwikkeling en de ontwikkeling van het Plangebied wordt een ondergrondse ontsluiting gepland onder de huidige stationsparking en onder (en over) de terreinen van de Centrale Werkplaatsen richting het Plangebied. Het gaat om een geheel van onderbenutte gronden, die slechts opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele maatregelen, zowel inzake de aanpak van aanwezige verontreiniging als door de noodzaak om een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan op te stellen (zie verder). De gronden van het projectgebied zijn eveneens geografisch aaneensluitend, en zijn uitermate geschikt voor een gecoördineerde aanpak inzake herontwikkeling.

 

Download de presentatie van Raghenopark Mechelen
presentatie Raghenopark_151026


logo health invest

Industrieweg 3
2880 Bornem
BELGIUM
T. +32 (0)3 890 9111